86495       Донецька обл.

м. Єнакієве, вул. Профсоюзна, 2

тел. (0626) 4-29-44 

ПРОФЕСІЯ «АВТОСЛЮСАРІ»

Незважаючи на тимчасові труднощі в країні, кількість автомобілів постійно зростає. Не зменшується число бажаючих придбати автомобіль для власного користування, розширюються парк автомашин державних підприємств і організацій, а також фермерських та кооперативних господарств. Тому так необхідна зараз професія слюсаря з ремонту автомобілів; водія автотранспортних засобів категорії «Є», яку готує Єнакіївський професійний гірничий ліцей з 1988 року. Ви можете поцікавитись, де працюють випускники, що одержали вище названу професію?

Із впевненості можемо підтвердити таку істину: зростає автомобільний парк країни - розширюється мережа підприємств технічного обслуговування. А значить країні потрібні високо кваліфіковані спеціалісти в цій галузі.

Без спеціальної освіти, неабияких знань і умінь просто не можливо працювати на станціях технічного обслуговування, які зараз оснащуються сучасним обладнанням. На таких підприємствах впроваджуються нові технологічні процеси, що забезпечують зниження трудомісткості, підвищують якість виконаних робіт. Автослюсар повинен знати обладнання і

струмі, види дефектів у зварювальних швах та методи їх попередження і усування.

призначення дизельних і спеціальних вантаясних автомобілів і автобусів, електричці та монтажні схеми автомобілів, технічні умови та правила збирання, ремонт і регулювання агрегатів, вузлів і приладів. Тому дуже серйозно треба поставитись до вивчення будови машини, процесів роботи механізмів автомобіля. А для цього необхідні знання фізики, хімії, основ електротехніки, практичні навички з ремонту та водіння.

Тому не марнуйте часу, приходьте до нашого ліцею і опановуйте азами професії автослюсаря, водія автотранспортних засобів категорії «С» від майстрів автомобільної справи.

 

 

У нашому ліцею сформовано власний автопарк, до складу якого входять автомобілі ГАЗ - 52, ЗІЛ - 130, ВАЗ - 2106, ГАЗ -24. обладнано навчальний кабінет з правил дорожнього руху з електрифікованими стендами, кабінет будови та ремонту автомобілів, авто майстерня для практичного навчання учнів з ремонту деталей, вузлів та агрегатів автомобілів. Наші учні проходять практику на державних і приватних автопідприємствах. Автопарк промислового об'єднання «Орджонікідзевугілля» є базовим підприємством для фахового навчання.

 

ПРОФЕСІЯ "ЕЛЕКТРОСЛЮСАР ПІДЗЕМНИЙ, ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК"

Про виникнення гірничої справи на землі свідчать згадки від найдревніших цивілізацій. Відкриття перших донбаських покладів відбулося на початку 18 сторіччя. Професія гірника підземного пройшла складний і тривалий шлях розвитку в зв'язку зі зміною техніки і технології виїмки вугілля у шахтах. Вона має велику народногосподарську значимість, тому що вугілля, яке видобувається гірником, є цінною сировиною для металургійної і хімічної промисловості, а також паливом для енергетики і побутового споживання . У процесі роботи гірник проводить виймання вугілля відбійним молотком, нарізає "кутки" вугільною пилкою, проводить кріплення забою. Виявляє та усуває неполадки в роботі відбійних молотків, вугільних пилок. Майстер найвищого розряду бурить шпури, свердловини перфораторами, самохідними буровими установками, навантажує і доставляє гірничу масу вантажодоставними машинами. Бере участь у ремонті обслуговуваних машин, механізмів, пристроїв.

Електрослюсар підземний: виконує технічне обслуговування механічної та електричної частин гірничопрохідницького устаткування. Бере участь у монтажі, демонтажі, налагоджуванні, випробуванні та здаванні в експлуатацію гірничопрохідницького устаткування.

Електрогазозварник: виконує ручне, дугове, газове зварювання деталей, вузлів, конструкцій наплавлення дефектів складних деталей машин, механізмів, конструкцій. Читання креслень складних зварювальних металоконструкцій.

 

ПОВИНЕН ЗНАТИ: призначення та основні правила
технічного                 обслуговування                 гірничопрохідницького

устаткування; основні правила, способи монтажу, демонтажу та випробування окремих вузлів і механізмів; основи електротехніки та технології металів; основні способи розмічання деталей та електричних схем за шаблоном; основні властивості та марки електричних проводів, кабелів, ізоляційних матеріалів; правила складання простих електричних схем; призначення та будову електричних установок; способи змащування вузлів та деталей; способи слюсарного оброблення простих деталей; способи виконання простих слюсарних та електрослюсарних робіт; призначення механізованого, пневматичного, електричного слюсарного та електрослюсарного інструменту, контрольно-вимірювальних приладів та правила користування ними; правила виконання робіт із дотриманням вимог до якості робіт; правила допуску до роботи з електротехнічними установками; основні вимоги щодо безпечної експлуатації гірничопрохідницького устаткування, електричних установок,; правила дотримання електричної та пожежної безпеки; основи правил надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків; правила з охорони праці під час виконання гірничих робіт.

Улаштування різної електрозварювальної і газорізувальної апаратури, особливості зварювання на змінному і постійному струмі, види дефектів у зварювальних швах та методи їх попередження та усування.

 

Вимоги професії до людини Професія гірника підземного відноситься до типу "людина-техніка" і являється виключно чоловічою. До роботи допускаються особи не молодше 20 років. Необхідно попереднє медичне обстеження. Повинен володіти нормальним слухом, не мати вад опорно-рухового апарату, серцево-судинної, дихальної, центральної нервової та шлункової систем.

Для успішної роботи необхідно знати призначення і розташування гірничих виробок, правила пересування по них, раціональні та безпечні способи спускання гірничої маси, властивості вибухових матеріалів, основи електротехніки, будову та принцип роботи механізмів, пристроїв та іншого обслуговуваного обладнання.

Чоловіки з розвиненою просторовою уявою, любов'ю до техніки та

 

 

Для успішного оволодіння даною професією в нашому
ліцею створена дуже гарна матеріальна база. Теоретичні
навчання проходять у спеціальних кабінетах: «Електротехніки»,
«Електроматеріалознавства», «Гірничих машин та
гірничошахтного обладнання», «Обладнання і технології
зварних робіт».                                         „

Практичні заняття проходять в майстернях:

  • Гірничошахтного обладнання;
  • Електромонтажній;
  • Зварювальній;
  • Слюсарній;
  • Залі гірничих машин.

 

Наші учні проходять виробничу практику на багатьох підприємствах міста як комерційних так і державних. На наших учнів є попит з шахт нашого міста «Полтавської», «Єнакіївської», «Ольховатської» та м. Кіровська «Комсомолець Донбасу».

За гарні показники на виробничій практиці на підприємствах наші учні були нагороджені грамотами та грошовими преміями представниками шахт «Полтавська» та «Єнакіївська»

 

 

Металл варить - нелегкая работа:

 На вьісоте, на море, под землбй..

 Под силу тем, чья гордая порода

С умом холодньш, крепкою броней.

 

Аргона плазма режет, плавит...

Жарко! Рождая искрьі в огненном жерле,

Накалом сталь соединяет сварка –

Дуги струя в вольфрамовой игле.

 

Хватило б сил и пламенного сердца

Ее напор умело обуздать.

Огонь в руках: держать и не обжечься! –

Тут ловкость мастера, привнчка, стать!

 

Сберечь глаза от ультрафиолета –

Тех самих «зайчиков» и, не спеша:

Ровнее шов, немножечко секрета...

Под маской сварщик - тонкая душа.

Зварювання, як спосіб нероз'ємного з'єднання металів і сплавів, відомо ще з VIII - VII ст. до н.е.

В тому далекому часі зварювались вироби з міді та її сплавів способами:

❖      ковальним зварюванням ;

❖      ливарним зварюванням;

❖      спаянням.

Професія електрогазозварника - це не просто ремесло, а винахід, якому вже більше 100 років і в якому сконцентровані знання та досвід багатьох важливих галузей науки - математики, фізики, хімії, електротехніки та інших.    :

Професія електрозварника користується попитом на ринку праці, тому вона є однією з найбільш престижних серед молоді.

Сучасні методи зварювання вимагають від фахівців міцних знань, уміння працювати з найновішим обладнанням, застосовуючи передові технології.

У цих умовах особливе значення набуває кваліфікація робітників - електрогазозварників, знання особливостей процесу зварювання, основних технічних і технологічних відомостей, практичний досвід роботи.

Секретами майстерства з професії електрогазозварника, можна оволодіти в нашому Єнакієвському професійному гірничому ліцею, де навчання проводять висококваліфіковані спеціалісти.

Сьогодні необхідні практичні знання учні здобувають у зварювальній майстерні (завідуючий майстер в/н Носарев В.П.). Майстерні забезпечені необхідним обладнанням для проведення виробничого навчання на високому рівні. Постійно ведеться робота щодо подальшого удосконалення матеріального забезпечення професії.

Теоретичне навчання проводять у кабінетах:

-          Обладнання і технологія зварювальних робіт;

-          Електротехніка; Матеріалознавство;

-          Економіки;

-          Правознавства та інших.

Електрогазозварник повинен вміти виконувати ручне дугове, газове, напівавтоматичне зварювання середньої складності деталей, вузлів, конструкцій і трубопроводів з вуглецевих сталей першої - четвертої групи зварювання, у всіх просторових положеннях зварного шва. Виконувати ручне, кисневе, газове прямолінійне, фігурне різання, бензорізальними та газорізальними апаратами деталей з різних сталей, кольорових металів і сплавів.

Виробничу практику юнаки проходять на підприємствах де виконують операції зварювання, різки металу, необхідні при ремонті машин та механізмів, займаються виготовленням різноманітних металевих конструкцій.

 

И всегда по всей стране

Будут сварщики в цене

На любой завод дорога им открьіта. _

Тот кто сваркой овладел,

Не останется без дел,

И в рабочем классе сварщики - елита.

Здесь вас ценят, здесь вас ждут,

Здесь вам навьїки дадут

Обращаться с держаком и злектродом.

Не ударишь в грязь лицом –

Вьійдешь истинньш спецом,

Уважаемьім начальством и народом.

 

Обравши професію електрогазозварника, ви оволодієте навичками ручної дугової, газової і напівавтоматичної зварки простих і складних деталей, вузлів та конструкцій із конструктивних сталей, кольорових металів та сплавів. Кваліфіковані майстри навчать вас визначати якість виконаної роботи і виправляти дефекти. Крім того вони ознайомлять з будовою та обслуговуванням електрозварювального обладнання, з основними технологічними прийомами зварювання та наплавлення деталей, з режимом зварювання і різання і витратами газів при кисневому і газовому різанні.

Отримати цікаву сучасну професію ви зможете, обравши наш навчальний заклад.

 

Профессий разньїх очень много –Нужней, чем сварщик не найти.

Из рельсов сварим мьі-дорогу,

И мост без нас не возвести.

Проложим газовьіе трубьі,

Панели сварим - будет дом.

И даже, если очень трудно:

Мьі - никогда не подведем!

 

 

Сестра милосердия..

Просто сестра...

Профессия древняя

Очень трудна

Ведь - зто известно вам скажет любой –

Не всем интересно

Вьіслушивать боль

И надо людей

Безответно любить

И с вечной идеей

Работать и жить

 

Так копалини стають корисними

 

Все, чим багата та сильна людина, дома та платини, автомобілі та літаки, електричні та електронні машини, усе з чого він створює енергію та знаряддя виробництва, добувається із надр землі. Вугілля та руди - корисні копалини - складають матеріальну основу, сировину промислового виробництва.

Коли говорять о корисних копалинах, їх спочатку завжди зв'язують з геологією - пошуком родовищ, описом мінералів. Але відкрити родовище корисних копалин - це ще і не півділа. Пішли у далеке минуле, коли знайти та добути цінний мінерал значило одне і теж. Золоті самородки, залізні гори, вугільні та алмазні копі вже давно відпрацьовані, вичерпані та забиті. А корисних копалин потрібно все більше. І тому збагачення вугілля у сучасних умовах механізованої здобичі на шахтах стає необхідною операцією для забезпечення народного господарства паливом, якість якого відповідає потребам його споживачів.

Першу школу збагачення корисних копалин люди пройшли під час збагачення руд золота. А вже потім почали освоювати збагачення інших корисних копалин у тому числі й вугілля. Збагачення дозволяє виділити із гірничої маси такі продукти як концентрат і відходи.

Навчаючись у нашому ліцеї за професією апаратник вуглезбагачення; машиніст збагачення вугілля та брикетування вугілля учні мають можливість получати знання у світлих просторих класах. Виробниче навчання та практику учні проходять на центральній збагачувальній фабриці «Вуглегірська» та у Відділі контролю якості на шахтах виробничого об'єднання «Орджонікідзевугілля».

 

Конструктор сайтов - uCoz